Άρειος Πάγος: Σύννομες οι μειώσεις των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων

Μία ημέρα μετά την απόφαση με την οποία η Πλήρης Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι δεν καλύπτουν πάγιες ανάγκες έκτακτοι καθηγητές των ΤΕΙ που εργάζονταν επί δεκαετίες, σήμερα αποφάσισε πως ήταν νόμιμα τα δύο «κουρέματα» των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων εν μέσω των μνημονίων.

Το ανώτατο δικαστήριο της χώρας έκρινε πως είναι σύμφωνες με τις συνταγματικές επιταγές και τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου οι δυο διαδοχικές μειώσεις των αποδοχώντων υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα που έγιναν το 2011 και το 2012, με τους μνημονιακούς νόμους.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το νόμο 4024/2011 το προσωπικό του ευρύτερου δημόσιου τομέα υπέστη την 1-11-2011 μειώσεις επί των αποδοχών του, μέχρι ποσοστού 25%.

Ακολούθως με τον Ν. 4093/2012 το ίδιο προσωπικό υπήχθη από 1-1-2013 στο μισθολόγιο και βαθμολόγιο καθεστώς του στενού δημόσιου τομέα, με συνέπεια να υποστεί περαιτέρω μειώσεις μέχρι 25%.

Μάλιστα το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους είχε εκδώσει εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα έπρεπε να υποστούν ξανά, για δεύτερη φορά, περικοπή μέχρι το 25% των αποδοχώνπου ελάμβαναν με βάση τους δύο μνημονιακούς νόμους.

Όμως η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου το 2014είχε αποφανθεί πως η εγκύκλιος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ήταν αστήρικτη

Το πρόβλημα που ανέκυψε, κλήθηκε να επιλύσει η Ολομέλεια του Αρείου Πάγουμε την υπ’ αριθμ. 1/2021 απόφασή της, υπό την προεδρία της απερχόμενης προέδρου Αγγελικής Αλειφεροπούλου και εισηγήτρια την αρεοπαγίτης Αρετή Παπαδιά.

Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε κατά πλειοψηφία ότι οι δύο μνημονιακοί νόμοι που προέβλεψαν τα «κουρέματα» μισθών «δεν αντίκεινται στην κατοχυρωμένη από το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της αναλογικότητας, ούτε στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α.».

Αντίθετηγνώμη είχε η αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Δήμητρα Κοκοτίνη και οι αρεοπαγίτες Διονυσία Μπιτζούνη και Σταματική Μιχαλέτου, οι οποίοι μειοψήφισαν.