Ένταξη του Δήμου Δεσκάτης στο πρόγραμμα Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου

στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Ολοκλήρωση Χρηματοδοτικού Προγράμματος Αστική Αναζωογόνηση»,και θα χρηματοδοτηθεί με 200000 ευρώ για την ανακατασκευή ,τον εκσυγχρονισμό και την αδειοδότηση 8 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ,ώστε τα παιδιά να παίζουν να διασκεδάζουν και να ψυχαγωγούνται σε ένα ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον ….

 οΙ