Ανακοίνωση για την λειτουργία της Δ.Ο.Υ. Γρεβενών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την  Πέμπτη  07 Δεκεμβρίου 2023 η Εφορία  (Δ.Ο.Υ.)  ΓΡΕΒΕΝΩΝ  θα  λει-τουργήσει με προσωπικό ασφαλείας λόγω  της  ετήσιας  Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης  του  Συλλόγου  Εφορια- κών  Δυτικής Μακεδονίας.

Εκ της

Διευθύνσεως