Αναπόφευκτη η διάλυση της ΑΝ.ΓΡΕ;

 

λύση ή μη της εταιρίας μετά από την διαπιστωμένη αδυναμία να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της. 

Η απόφαση της συνέλευσης ήταν ομόφωνα θετική στην κατεύθυνση της διάλυσης και καθοριστικής σημασίας γι’ αυτή στάθηκαν οι έλεγχοι των ορκωτών λογιστών που πιστοποίησαν χρέη πάνω από 1.000.000€, οι 24 δικαστικές αγωγές έναντι απαιτήσεων ποσού 873.000€ και η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρίας.

Τα παραπάνω δεδομένα κατέστησαν αναπόφευκτη τη διάλυση μιας επιχείρησης που παραλείφθηκε σε δεινή οικονομική κατάσταση με πολλά επιπλέον προβλήματα και που δυστυχώς μέχρι προσφάτως ήταν αδύνατο να ανταπεξέλθει στις βαρύτατες υποχρεώσεις της.

Από το Γραφείο Τύπου Δημάρχου Γρεβενών