Αναστολή εφαρμογής του νέου Πτωχευτικού μέχρι τις 17 Ιουλίου ζητά η ΓΣΕΒΕΕ

Η πρόταση της Συνομοσπονδίας δεν εδράζεται μόνο στις συνθήκες διπλής κρίσης(υγειονομικής και οικονομικής) που βιώνει η χώρα, αλλά και στο εξαιρετικά περιορισμένο χρονικό πλαίσιο που απομένει εντός του οποίου πρέπει να εκδοθούν κρίσιμοι κανόνες παράγωγου δικαίου (ΚΥΑ, ΥΑ, Εγκύκλιοι), καθώς ο νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου, δηλαδή 22 εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη του δεύτερου lockdown (αυτό είναι υπό συζήτηση).

Η ΓΣΕΒΕΕ υποστηρίζει πως είναι παραπάνω από πιθανός ο κίνδυνος να βρεθούν προ απροόπτουοι άμεσα ενδιαφερόμενοι, μεταξύ των οποίων οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις για πτωχεύσεις «μικρού» αντικειμένου και οι οποίες πλέον αυτοματοποιούνται.

Παραθέτει επίσης την ευρωπαϊκή οδηγία που προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη έχουν υπό κανονικές συνθήκες καταληκτική ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του νόμου μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο τους την 17η Ιουλίου 2021. Προβλέπει ακόμη και δικαίωμα ετήσιας παράτασης έως τις 17 Ιουλίου 2022 για τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες κατά την εφαρμογή της.