Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών για κοινόχρηστους χώρους και τραπεζοκαθίσματα

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου του 2020 θα έχει ισχύ η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών αναφορικά με τον τρόπο ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο για το Οικονομικό Έτος 2020, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία αλλά και η γνωμοδοτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών, που λαμβάνουν υπόψη την μείωση του κινδύνου διασποράς του Covid-19 αλλά και την παράλληλη στήριξη των τοπικών επαγγελματιών εστίασης και αναψυχής.

Αναλυτικότερα, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020, έγινε δεκτή η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για δωρεάν παραχώρηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πέραν του αναλογούντος και προβλεπόμενου από τις άδειες χρήσης προηγούμενων ετών. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση, δεν θα υπάρξει καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση στα υπάρχοντα τέλη χρήσης για το τρέχον οικονομικό έτος.

Ωστόσο, όπου αποδεδειγμένα δεν υπάρχει πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος ή όπου ο ιδιοκτήτης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) δεν επιθυμεί τη χρήση της επέκτασης, η απόφαση προβλέπει μείωση των υφιστάμενων τελών των καταστημάτων κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τη φετινή χρονιά.

Σημειώνεται, ότι το αρμόδιο Τμήμα Εμπορίου του Δήμου Γρεβενών έχει ήδη μεριμνήσει για την ορθή και γρήγορη εξυπηρέτηση όλων των σχετικών αιτημάτων που έγιναν από τους επαγγελματίες της περιοχής μας προκειμένου η απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου να εφαρμοστεί έγκαιρα και ομαλά.

 

 Γραφείο Τύπου

  Δημάρχου Γρεβενών