Γεωργία Ζεμπιλιάδου : Μη Επιστρεπτέα Επιχορήγηση: Τελικά οι μάσκες έπεσαν

Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια λέει ο λαός μας! Αποδείχθηκε για άλλη μια φορά και στο θέμα της Πρόσκλησης της Μη Επιστρεπτέας Επιχορήγησηςγια την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία.

Με την κρίση να βαθαίνει καθώς η περιοχή μας μπαίνει σε νέα περίοδο ύφεσης λόγω των πρόσφατων μέτρων για το λιανεμπόριο, σήμερα, περισσότερο από ποτέ, αναδεικνύεται ο λάθος χειρισμόςκαι μαζί και η ανικανότητα της Περιφερειακής Αρχήςστον τρόπο που χειρίστηκε το Πρόγραμμα αυτό.

Ένα Πρόγραμμα, που αντί για εργαλείο βοήθειας προς τις ΜΜΕ της περιοχής, κατάντησε να οδηγεί στη μεγέθυνση των ανισοτήτων ενδοπεριφερειακά, χάνοντας το χαρακτήρα που τόσο ο  Ευρωπαϊκός Κανονισμός, όσο και η ίδια η Πρόσκληση, προσδοκούσε.

Στην ανικανότητα έρχεται τώρα να προστεθεί και ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣτων Επιχειρήσεων, καθώς, αντί διορθωτικών ενεργειών ή τουλάχιστον μιας ειλικρινούς συγνώμης, επιλέχθηκε η οδός μιας κακοστημένης παράστασης, επικοινωνιακού χαρακτήρα, που κορυφώθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 25ηςΦεβρουαρίου.

Όμως ο «ψεύτης όμως και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται».

Με θυμό και μεγάλη μας λύπη διαπιστώσαμε, ύστερα από γραπτό Ερώτημα μας στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο (πατήστε εδώγια να διαβάσετε σχετικά) πως ουδέποτε υπήρξε απαγόρευση μείωσης του άνω ορίου της Πρόσκλησης, όπως αυτό προκύπτει από σειρά εγγράφων,που αναγκάστηκε, με μεγάλη καθυστέρηση, να μας κοινοποιήσει η Περιφερειακή Αρχή.

Ειδικότερα, δύο ήταν τα ερωτήματα που θέσαμε. Πρώτοαπό ποια έγγραφα προέκυπτε ότι δεν μπορούσαν να μειώσουν το ανώτατο ύψος επιχορήγησης (δηλαδή το «ταβάνι» των 40.000€), όπως ισχυρίσθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και δημόσια, Περιφερειάρχης και υπηρεσιακοί παράγοντες και δεύτερομε ποια έγγραφη απάντηση απορρίφθηκε το αίτημα του Περιφερειάρχη για αύξηση του ποσού της συγκεκριμένης Πρόσκλησης από τα 40εκ€ στα 100εκ€, προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο των αιτήσεων.

Για το δεύτερο ερώτημα δεν πήραμε καμία απάντησηκαι ως εκ τούτου συμπεραίνουμε ότι ο Περιφερειάρχης ουδέποτε έκανε αίτημαγια να αυξήσει το ποσό από τα 40 στα 100εκ€, από τα κονδύλια του ΠΕΠ, με γραπτή διαδικασία,όπως προβλέπουν οι κανονισμοί του ΕΣΠΑ.

Ως προς το  πρώτο ερώτημα οι απαντήσεις ήταν καταπέλτης.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, δια των Υπηρεσιών του, ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΔΗΛΩΣΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ.

Οι δύο κατ εξοχήν αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου, απάντησαν κοινοποιώντας τις απαντήσεις τους σε αντίστοιχο ερώτημα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η μεν πρώτη Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων/ΕΥΚΕ,απάντησε ότι «…εκφράζειτη Σύμφωνη Γνώμη επί του Σχεδίου Απόφασης Τροποποίησης  της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων…» για τη μείωση του ανώτατου ορίου. Η απάντηση είναι υπογεγραμμένη από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ(πατήστε εδώγια να διαβάσετε σχετικά).

Η δε δεύτερη Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης/ΕΥΘΥ, αφού τεκμηριώνει αναλυτικά τη συμβατότητα με τους Κανονισμούς, κλείνει λέγοντας «…….η προτεινόμενη τροποποίηση της εν λόγω πρόσκλησης (σσ. εννοεί η μείωση του άνω ορίου) συνάδει με το στόχο αυτής,καθώς με τον τρόπο αυτό θα ωφεληθεί μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων. Βάσει των παραπάνω … μπορείνα τροποποιηθεί η εν λόγω πρόσκληση ως προς τα στοιχεία που αναγράφονται στο σχέδιο τροποποίησης…»(πατήστε εδώγια να διαβάσετε σχετικά).

Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, με τις απαντήσεις αυτές, μείωσε το ανώτατο όριο της Πρόσκλησης από τις 30.000€ στα 15.000€, ικανοποιώντας περισσότερες επιχειρήσεις.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, με τις απαντήσεις αυτές, δεν μείωσε το ανώτατο όριο με αποτέλεσμα να μείνουν εκτός πρόσκλησης σχεδόν 3.000 επιχειρήσεις.

Ως δικαιολογία στην απάντηση του στο Συνδυασμό μας,  (πατήστε εδώγια να διαβάσετε σχετικά), στηρίχθηκε σε μια επουσιώδη αναφορά της απάντησης της πρώτης υπηρεσίας, ότι «…πιθανόν να υπάρξουν νομικές αξιώσεις και διεκδικήσεις από αιτούντες που αναμένουν την ανώτατη επιχορήγηση € …»(παρ 2, πατήστε εδώ)!!!

Έτσι μεθοδεύθηκε από την Περιφερειακή Αρχή η μη μείωση τελικά του ανώτατου ορίου της ενίσχυσης που άφησε εκτός από την Πρόσκληση το Λιανεμπόριο, την Εστίαση και τις πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.

Αν σε αυτή τη μεθόδευση, προστεθεί και η γνώση και η εμπειρία που υπήρξε από τις άλλες Περιφερειακές Αρχές στη διαχείριση των αντίστοιχων προγραμμάτων στη Χώρα, αποδεικνύεται περίτρανα το κενό της δικής μας Περιφερειακής Αρχής.

Ενδεικτικά, υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε 5 Περιφέρειες της Χώρας ( Αττική, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Δυτική Ελλάδα), με χαρακτηριστικότερο το παράδειγμα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που με μοναδικό κριτήριο τις θέσεις εργασίας, έχει εντάξει ήδη 8.000 επιχειρήσεις (77% των αιτούντων) και συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις!

Η πραγματικότητα δείχνει πως κάποιοι Περιφερειάρχες αντιλήφθηκαν και δούλεψαν με βάση τα χαρακτηριστικά των περιοχών και των οικονομιών τους, καθώς πέραν της προσαρμογής των άνω ορίων των Προσκλήσεων, έκαναν παρεμβάσεις στην κατανομή των ποσών ανά κλάδο, κυρίως στις νησιωτικές περιοχές της Χώρας με έμφαση στον τουρισμό την εστίαση και το λιανεμπόριο.

Ακόμα και η αχανής Αττική, επέλεξε να καθορίσει ένα σημαντικό ποσό της τάξης των 50 εκ. ευρώ, μόνο για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (μέχρι 10 άτομα προσωπικό), αντιλαμβανόμενη πως λόγω του μεγάλου αριθμού των μεσαίων επιχειρήσεων στα γεωγραφικά της όρια, οι πολύ μικρές δε θα είχαν καμία τύχη χρηματοδότησης.

Τι έκανε ο δικός μας Περιφερειάρχης ; Επέλεξε το ρόλο του Θεατή αλλά και του Υποκριτή, καθώς έστησε μια καλομελετημένη παράσταση, για να κατευνάσει απλά και μόνο την δίκαιη οργή των επιχειρηματιών. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο «Ειπώθηκαν ψέματα, που ντράπηκαν τα ίδια, μια και δεν ντράπηκαν τα στόματα που τα είπαν»(Μεν. Λουντέμης).

Οι επιχειρηματίες όμως γνωρίζουν, ενημερώνονται και φυσικά δεν ξεχνούν την απουσία κάποιων στα δύσκολα. Ήδη έχουν καταλάβει ότι η ανικανότητα κοστίζει πολύ ακριβά. Ειδικά σήμερα.

Περιθώρια για διορθώσεις υπάρχουν ακόμη και τώρα. Η πολιτική βούληση όμως φαίνεται να απουσιάζει.

Για τον Συνδυασμό «ΕΛΠΙΔΑ»

Γεωργία Ζεμπιλιάδου

Περιφερειακή Σύμβουλος  -Επικεφαλής