Γιάννης Γιάτσιος στη βουλή η «Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των ΙΕΚ»

Ο Βουλευτής Γρεβενών κ. Ιωάννης Γιάτσιος πριν από λίγες ημέρες κατέθεσε προς τον Υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκη Κοινοβουλευτική Ερώτηση σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των ΙΕΚ.
Με την ερώτηση αυτή ζητάει την δυνατότητα τροποποίησης του κανονισμού λειτουργίας των
Ι.Ε.Κ., έτσι ώστε αν υπάρξει ικανός αριθμός υποψηφίων σπουδαστών, οι
οποίοι αιτούνται κατάταξης στην ίδια ειδικότητα σε κάποιο Ι.Ε.Κ. και η
κατάταξη τους ολοκληρώνεται και εγκρίνεται σε εξάμηνο/ειδικότητα
που δεν λειτουργεί στο τρέχον εξάμηνο, να δίδεται η δυνατότητα
δημιουργίας και λειτουργίας αυτής της ειδικότητας στο αιτούμενο
εξάμηνο στο συγκεκριμένο Ι.Ε.Κ.

Ουσιαστικά,  στοχεύουμε σε περισσότερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα
από πλευράς των ΙΕΚ, έτσι ώστε οι σπουδαστές να μην χρειάζεται να αναμένουν την
λειτουργία της ειδικότητάς τους στο εξάμηνο κατάρτισης στο ΙΕΚ της περιοχής τους,
ή να μην χρειαστεί να την αναζητούν σε κάποιο άλλο ΙΕΚ, χάνοντας πολύτιμο χρόνο σπουδών.
Σκοπός μας είναι ο κάθε σπουδαστής να λαμβάνει την υψηλότερη δυνατή κατάρτιση,
στο ΙΕΚ της επιλογής του, χωρίς καθυστερήσεις, ώστε να εντάσσεται άμεσα στην αγορά
εργασίας στον τομέα ειδίκευσής του.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΚ