Γρεβενά :Πτώση τζίρου στις ενδιάμεσες εκπτώσεις

Σχετική απογοήτευση επικρατεί στους εμπόρους των Γρεβενών από την κίνηση στην τοπική αγορά κατά την διάρκεια των ενδιάμεσων – φθινοπωρινών εκπτώσεων. Οι ενδιάμεσες εκπτώσεις ολοκληρώθηκαν χθες και όπως επισημάνθηκε, δεν απέφεραν ουσιαστικό όφελος στον τζίρο των εμπορικών καταστημάτων των Γρεβενών. Όπως αναφέρουν καταστηματάρχες, υπήρξε μια υποτυπώδης κίνηση ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα ήταν κατώτερο των προσδοκιών. Πτώση του τζίρου στην αγορά των Γρεβενών σε ποσοστό από 11% έως και 20% κατέγραψε και η καθιερωμένη περιοδική έρευνα για την κίνηση της αγοράς κατά την περίοδο των ενδιάμεσων εκπτώσεων του Νοεμβρίου του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ. Αντίστοιχη εικόνα κατέγραψε η συγκεκριμένη έρευνα και σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς:

1. Το 85% των επιχειρήσεων συμμετείχε στις ενδιάμεσες εκπτώσεις, ποσοστό αυξημένο σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2017 (80%).

2. Οι περισσότερες επιχειρήσεις (47%) κατέγραψαν χαμηλότερες πωλήσεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ποσοστό σημαντικά μεγαλύτερο σε σύγκριση με την αντίστοιχη εκπτωτική περίοδο του προηγούμενου έτους (37% το 2017). Βέβαια τα τελευταία δύο έτη, αν και όχι η πλειοψηφία, σημαντικό μέρος των επιχειρήσεων βελτιώνει ή σταθεροποιεί τις πωλήσεις του την ενδιάμεση εκπτωτική περίοδο του Νοεμβρίου.

3. Στις περισσότερες επιχειρήσεις (6 στις 10) το ποσοστό έκπτωσης κυμάνθηκε μεταξύ 11% και 40%, ενώ στην πλειοψηφία τους κινήθηκαν μεταξύ (11%-20%). Αυτό που χρήζει παρατήρησης είναι η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής τους στον θεσμό των ενδιάμεσων εκπτώσεων. Ενώ το 2014 δεν συμμετείχε το 28%, το 2018 το ποσοστό αυτό μειώνεται σε 15%. Σε αντίθεση με το ποσοστό της έκπτωσης, το ζήτημα των εκπτωτικών εμπορευμάτων κατά τις ενδιάμεσες εκπτώσεις έχει αλλάξει κατά τη διάρκεια εφαρμογής του μέτρου.

4. Περισσότερες από μία στις δύο επιχειρήσεις (54%) θεωρεί ότι οι ενδιάμεσες εκπτώσεις δεν επηρεάζουν τον συνολικό τζίρο φθινοπωρινής – χειμερινής περιόδου, ενώ ποσοστό 23% κρίνει ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει αρνητικό αντίκτυπο και 20% θετικό.

5. Αναφορικά με τη χρησιμότητα μιας ξεχωριστής περιόδου ενδιάμεσων εκπτώσεων, οι απόψεις μοιάζει να διχάζονται.

6. Όσον αφορά τη λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή των ενδιάμεσων εκπτώσεων, η πλειονότητα αναφέρει ότι η λειτουργία της Κυριακής δεν επηρεάζει τον συνολικό τζίρο των ενδιάμεσων εκπτώσεων (39%) και το 20% δηλώνει ότι έχει αρνητικό αντίκτυπο.

Επίσης, η ανάγκη απασχόλησης προσωπικού την Κυριακή καλύπτεται είτε προσωπικά από τον επιχειρηματία, είτε με το υπάρχον προσωπικό. Τέλος, τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις φαίνεται να καταγράφουν αύξηση του λειτουργικού κόστους από τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, ενώ η επισκεψιμότητα φαίνεται να είναι ανεξάρτητη από τη λειτουργία της Κυριακής (47,7%). Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις των Εμπορικών Συλλόγων σε 59 περιοχές της χώρας, σχετικά με την κίνηση των πωλήσεων, κατά τη διάρκεια της ενδιάμεσης χειμερινής εκπτωτικής περιόδου του Νοεμβρίου 2018, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Από τις εκτιμήσεις των Εκπροσώπων των Εμπορικών Συλλόγων ενός μεγάλου μέρους των εμπορικών αγορών της χώρας, φαίνεται ότι η αγορά κινήθηκε κυρίως πτωτικά. “Πρωϊνή” Γρεβενών