Γ. Δακής: Η Ευρώπη της καινοτομίας και της πρωτοπορίας για το περιβάλλον και την κοινωνία

Η επιστημονική γνώση με κοινωνική και ανθρώπινη διάσταση αποτελεί το δρόμο για μια Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοπόρο στην καινοτομία για τη Δημοκρατία, την Πρόοδο και την Ευημερία των πολιτών της – Άρθρο του Γ. Δακή

Είναι πλέον αποδεκτό από το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ότι ο τρόπος που λειτουργούμε ως κοινωνία στη διαχείριση του περιβάλλοντος συνδέεται άμεσα με επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και των ζώων. Το τρίπτυχο περιβάλλον, άνθρωπος, ζώα αποτελεί το στόχο της ενιαίας υγείας, αφού όταν επηρεάζεται η μία πτυχή επηρεάζονται άμεσα και οι υπόλοιπες. Μια άμεση επιβεβαίωση αποτελούν οι πρόσφατες εμπειρίες που αποκομίσαμε ως κοινωνία από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον και την εμφάνιση των πανδημιών που συνδέουν την υγεία του ανθρώπου με αυτήν των ζώων.

Αναμφίβολα μια επιτυχής διαχείριση φυσικών πόρων και πολιτικών δημόσιας υγείας πρέπει να στηρίζεται σε αποφάσεις που αξιοποιούν και εφαρμόζουν καινοτόμες προσεγγίσεις με επιστημονικό, κοινωνικό και διαλειτουργικό τρόπο. Σ’ αυτό το επίπεδο, η καινοτομία με τις εξελίξεις στο χώρο της ιατροφαρμακευτικής έρευνας και των βιοϊατρικών επιστημών πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να διασφαλίζονται ταυτόχρονα ως βασικοί μοχλοί στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων:

  • η περιβαλλοντολογική ορθότητα
  • η επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη
  • η ισότιμη πρόσβαση των ασθενών στις νέες θεραπείες
  • η ενεργή συμμετοχή των πολιτών με αποφυγή της κοινωνικής αδράνειας
  • η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου σε όλα τα πληθυσμιακά στρώματα
  • η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης σε ένα δίκαιο αναπτυξιακό μοντέλο με κοινωνικό πρόσημο.

Η επίτευξη όλων αυτών προϋποθέτει τη λειτουργία των θεσμών και των πολιτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δημοκρατικό, αλληλέγγυο, ισότιμο και συνεργατικό τρόπο. Το Ευρωκοινοβούλιο καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς αποτελεί τη φωνή των πολιτών της Ευρώπης. Σ’ αυτή τη βάση, οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι, ως Ευρωβουλευτές, πρέπει να είναι γνώστες σε επιστημονικό επίπεδο, να έχουν εμπειρία με βαθιά κοινωνική ενσυναίσθηση και να διαθέτουν στρατηγική πραγμάτωσης των στόχων, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει πρωτοπόρος προς όφελος των πολιτών.

Από μια τέτοια πολιτική αποτύπωση κανόνων και πρακτικών μόνο κοινωνικά οφέλη αναμένονται, αφού ο σεβασμός στο περιβάλλον ενεργοποιεί παράλληλα τις νέες γενιές στο να αναπτύξουν και να εξελίξουν αυτές τις συμπεριφορές ως πολίτες. Επιπρόσθετα, μια τέτοια κοινωνία μπορεί να αποφεύγει, ή να ελαχιστοποιεί κινδύνους, από την μη ορθή εφαρμογή νέων επιστημονικών εξελίξεων, όπως π.χ. στην περίπτωση αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης.

Η επιστημονική γνώση με κοινωνική και ανθρώπινη διάσταση αποτελεί το δρόμο για μια Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοπόρο στην καινοτομία για τη Δημοκρατία, την Πρόοδο και την Ευημερία των πολιτών της. Αυτά όμως για να υλοποιηθούν πρέπει να είναι στοιχεία της προσωπικότητας των μελών που θα εκλεγούν Ευρωβουλευτές. Και την εκλογή την καθορίζουν οι πολίτες. Ας το πράξουμε λοιπόν συνειδητά και με γνώση της επάρκειας των υποψηφίων Ευρωβουλευτών στο να ανταποκριθούν με επιτυχία στο όραμά μας για την Ευρώπη που θέλουμε και μπορούμε να οικοδομήσουμε για τις νέες γενιές που έρχονται.

* Ο Γιώργος Δακής είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής της Ν.Δ., πρώην περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας