Δηλώσεις ΦΠΑ: Γίνονται αυτόματες για τις μεγάλες επιχειρήσεις από το Δεκέμβριο

Πρεμιέρα κάνουν το Δεκέμβριο οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Το νέο σύστημα αυτόματης συμπλήρωσης των δηλώσεων ΦΠΑ με βάση τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA θα ενεργοποιηθεί αρχικά για τις μεγάλες επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και για το ΦΠΑ του Νοεμβρίου ο οποίος αποδίδεται με τις δηλώσεις που υποβάλλονται τον Δεκέμβριο. Σε επόμενη φάση, στις αρχές του 2023, το αυτοματοποιημένο σύστημα θα «τρέξει» και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες με απλογραφικά βιβλία που υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ ανά τρίμηνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ειδικοί της ΑΑΔΕ έχουν αρχίσει να «τεστάρουν» τη λειτουργία του νέου συστήματος με τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες να έχουν τη δυνατότητα παρέμβασης στα στοιχεία που θα έχουν προσυμπληρωθεί στις δηλώσεις ΦΠΑ με βάση τα στοιχεία που έχει ήδη στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση. Τα στοιχεία εσόδων και εξόδων βρίσκονται ήδη στη διάθεση της ΑΑΔΕ μέσω του MyDATA με τις αρμόδιες υπηρεσίες να μπορούν να υπολογίσουν με τρόπο ηλεκτρονικό και αυτοματοποιημένο το ποσό ΦΠΑ που καλείται να καταβάλλει η επιχείρηση ή δικαιούται να λάβει ως επιστροφή. Οι δηλώσεις δεν θα είναι «κλειδωμένες» αλλά οι κωδικοί θα δέχονται αλλαγές με τα λογιστήρια να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις τυχόν διορθώσεις εφόσον δεν συμφωνούν με τα στοιχεία που έχουν αποτυπωθεί στα myDATA.

Με τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις ΦΠΑ εκτιμάται πως επιτυγχάνεται δραστική μείωση του διαχειριστικού κόστους για τις επιχειρήσεις ενώ παράλληλα επιταχύνονται οι διαδικασίες επιστροφής του φόρου. Την ίδια ώρα κλείνουν «παράθυρα» φοροδιαφυγής.

Το αμέσως επόμενο βήμα της ΑΑΔΕ θα γίνει την Άνοιξη του 2023 με την προσυμπλήρωση του εντύπου Ε3 το οποίο συνυποβάλλεται με το βασικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης και του εντύπου Ν για τη φορολογία των νομικών προσώπων. Ο σχεδιασμός της ΑΑΔΕ προβλέπει ακόμη τη δημιουργία του ψηφιακού δελτίου αποστολής. Πρόκειται για την ανάπτυξη ενός συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης και παρακολούθησης αγαθών περιλαμβάνοντας τις διαδικασίες διαχείρισης εγγράφων μεταφοράς.

Ταμειακές μηχανές

Την ίδια ώρα οι επιχειρήσεις που «ξεχνούν» να διαβιβάζουν στη φορολογική διοίκηση τα στοιχεία λιανικής πώλησης που εκδίδονται από ταμειακές μηχανές έχουν μια ακόμη ευκαιρία να συμμορφωθούν πριν βρεθούν αντιμέτωπες με πρόστιμα και λουκέτα.

Συγκεκριμένα, όσες επιχειρήσεις είναι υπόχρεες σε χρήση Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) και εντοπιστούν να μην έχουν διαβιβάσει στην ΑΑΔΕ στοιχεία λιανικής από τις 31 Οκτωβρίου 2022 έως τις 30 Νοεμβρίου 2022, θα λάβουν, email στο οποίο θα αναγράφεται αναλυτικά κάθε ταμειακή μηχανή από την οποία δεν έχουν διαβιβαστεί στοιχεία λιανικής στην ΑΑΔΕ. Με την ειδοποίηση αυτή, οι υπόχρεοι καλούνται να συμμορφωθούν εντός προθεσμίας 10 ημερών από την ημέρα της αποστολής της. Αν συμμορφωθούν, δεν επιβάλλονται πρόστιμα, αν όχι έρχονται πρόστιμα από 250 έως και 1.000 ευρώ και λουκέτα από 24 ώρες έως και 10 ημέρες. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης συμμόρφωσης, επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις μόνο για το διάστημα μετά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής και μέχρι την ημερομηνία συμμόρφωσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της προθεσμίας των 10 ημερών, οι κυρώσεις επιβάλλονται για μη διαβίβαση στοιχείων λιανικής από 31.10.2022 και μέχρι τον χρόνο διαπίστωσης της μη διαβίβασης.

www.ot.gr