Διαδρομές μαύρου χρήματος για τον Γιάννο…

πόρισμα της Προκαταρκτικής Επιτροπής της Βουλής. Το πόρισμα, που αναμένεται να εγκριθεί σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής, διαπιστώνει και άλλες πράξεις από τις οποίες προκύπτουν ενδείξεις ότι ο Γιάννος Παπαντωνίου «κατά το χρονικό διάστημα από Οκτώβριο 2001 έως Μάρτιο 2004 τέλεσε κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, με τη συμμετοχή και της συζύγου του Σταυρούλας Κουράκου, το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, που

εν προκειμένω ήταν η τέλεση από μέρους του της απιστίας περί την υπηρεσία σε βάρος του Δημοσίου». Η πλειοψηφία της Προκαταρκτικής προτείνει την παραπομπή του Γ. Παπαντωνίου στη Δικαιοσύνη.

 Η Προκαταρκτική διαπίστωσε ότι:

1. Ο Γ. Παπαντωνίου και η Στ. Κουράκου απέκρυψαν κατά τα έτη που ο πρώτος ήταν υπουργός Άμυνας (2001 – 2004) φορολογητέα ύλη συνολικού ύψους 771.010 ευρώ. Σημειώνεται ότι εκείνα τα χρόνια η σταθερή πηγή εισοδημάτων τους ήταν η μισθοδοσία του ζεύγους και ότι αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη αποτελούν τραπεζικές καταθέσεις που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν.

48 λογαριασμοί!

2. Υπήρχε “μεγάλη διασπορά καταθέσεων σε τράπεζες της Ελλάδος”. Βρέθηκαν λογαριασμοί σε 48 υποκαταστήματα!

Ο Γ. Παπαντωνίου:

* Διατηρούσε 28 λογαριασμούς σε 4 διαφορετικές τράπεζες (Εθνική, Alpha Bank, Eurobank, Γενική).

* Ήταν δεύτερος δικαιούχος σε 3 λογαριασμούς.

Η Στ. Κουράκου:

* Διατηρούσε 18 λογαριασμούς σε 5 (Εθνική, Alpha Bank, Eurobank, Γενική, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο).

Δάνεια πάνω σε δάνεια

3. Το ζεύγος Παπαντωνίου έκανε “συνεχή λήψη δανείων, αρκετά από τα οποία είτε εξοφλούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα, είτε για κάποιο από αυτά δεν προκύπτει εξόφλησή τους” 

Τα δάνεια ήταν:

2001: 37.126 ευρώ

2002: 15.210 ευρώ

2003: 185.000 ευρώ

2004: 13.872 ευρώ.

4. “Προέβησαν σε αγοραπωλησίες και διακίνηση χρηματοοικονομικών προϊόντων με σχηματισμό χαρτοφυλακίου”.

5. Ο Γ. Παπαντωνίου στις δηλώσεις της περιουσιακής κατάστασής του την περίοδο 2001-2004 “αποκρύπτει συστηματικά καταθέσεις και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα, αμοιβαία κεφάλαια”. Επιπροσθέτως, “σε καμία δήλωση δεν περιλάμβανε τα εισοδήματα της συζύγου του Στ. Κουράκου και τους επενδυτικούς λογαριασμούς της ίδιας στην ελβετική τράπεζα ΗSBC”.

6. Έγιναν μεταβιβάσεις ακινήτων “είτε από επαχθή είτε από χαριστική αιτία”:

 α) Στις 11 Νοεμβρίου 2001 η Στ. Κουράκου πώλησε ακίνητό της στο Μαύρο Λιθάρι Αττικής αντί 24.000.000 δραχμών (70.432,868 ευρώ).

 β) Το 2002 πάλι η Στ. Κουράκου αγόρασε αγροτεμάχιο μαζί με ημιτελή οικοδομή, έκτασης 5.362 τ.μ., η οικοδομή έχει επιφάνεια 224 τ.μ., στον Δήμο Ποσειδωνίας της Σύρου αντί 112.168 ευρώ, που αποτελούσε την αντικειμενική του αξία. “Είναι πασιφανές ότι η εμπορική αξία του εν λόγω ακινήτου ήταν τουλάχιστον 20πλάσια από το τίμημα πώλησης που αναγράφηκε στο σχετικό συμβόλαιο” διαπιστώνει το πόρισμα και προσθέτει ότι “τα εισοδήματα της Στ. Κουράκου δεν δικαιολογούν την αγορά του ακινήτου και είναι προφανές ότι αυτά διατέθηκαν από τον Ιωάννη Παπαντωνίου”.

 γ) Το 2002 ο Γ. Παπαντωνίου μεταβιβάζει την ψιλή κυριότητα του ακινήτου του επί της οδού Ολυμπίας 5-7 στον γιο του Ιάσωνα.

δ) Το 2003 ο Γ. Παπαντωνίου αγόρασε στην οδό Αμερικής 19 (Κολωνάκι) δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες (διαμερίσματα) συνολικού εμβαδού 140 τ.μ. έναντι τιμήματος 200.339,57 ευρώ, που αποτελεί την αντικειμενική αξία των διαμερισμάτων αυτών. “Είναι ολοφάνερο ότι η εμπορική αξία των παραπάνω διαμερισμάτων ήταν τουλάχιστον δεκαπλάσια κατά την εποχή της αγοράς τους” σημειώνεται στο πόρισμα.

 ε) Το 2008 (δηλαδή μετά την περίοδο που ερευνάται) ο Γ. Παπαντωνίου αγόρασε και άλλη οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) στην οδό Αμερικής 19 με αναγραφόμενο τίμημα στο σχετικό συμβόλαιο 69.809 ευρώ – δηλαδή ξανά στην αντικειμενική αξία.

 Καταδίκες

 7. Το Εφετείο Αθηνών καταδίκασε σε πολυετείς ποινές φυλάκισης και σε χρηματικές ποινές:

 * Τον Γ. Παπαντωνίου επειδή υπέβαλε με πρόθεση και εν γνώσει του ανακριβείς δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) για τα οικονομικά έτη 2008, 2009 και 2010.

 * Την Στ. Κουράκου επειδή «παρέσχε από πρόθεση άμεση συνδρομή στον πρώτο κατά τη διάρκεια και στην εκτέλεση της παραπάνω κύριας πράξης του τελευταίου».

Συγκεκριμένα:

α) Ο Γ. Παπαντωνίου δεν δήλωσε τους επενδυτικούς λογαριασμούς της Στ. Κουράκου στην τράπεζα HSBC στη Γενεύη της Ελβετίας, που περιελάμβαναν τα κεφάλαια ομολόγων, κεφάλαια μετοχών και ρευστοποιήσιμο ενεργητικό συνολικών ποσών 1.348.555,082 ευρώ για το 2008 και 1.473.867,082 ευρώ για το 2009 και το 2010. Ο λογαριασμός στην HSBC ανοίχθηκε το 2000 με τη συνδρομή του Γεωργίου Κανδαλέπα, που ήταν κουμπάρος και στενός συνεργάτης του Γιάννου Παπαντωνίου, και στον οποίο κατέθεσε μέσω εμβασμάτων συνολικό ποσό 1.311.000 ευρώ που δεν μπορεί να δικαιολογήσει. “Έκτοτε το ζεύγος Παπαντωνίου προέβη σε μία μακρά, συντονισμένη και μεθοδική προσπάθεια απόκρυψης του αρχικού ποσού της κατάθεσης (άνοιγμα περισσότερων τραπεζικών λογαριασμών, δημιουργία ανακλητού εμπιστεύματος κατά το έτος 2008 με φερόμενους ως συνδικαιούχους τα δύο παιδιά της Κουράκου Σταυρούλας από τον προηγούμενο γάμο της Αλέξανδρο και Στέφανο-Σωτήριο Ουσταμπασίδη κ.λπ.)” υπογραμμίζει το πόρισμα.

 Ο υπάλληλος του ΣΔΟΕ που έκανε έλεγχο εκτιμά ότι «υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις» πως η κατάθεση 1.311.000 «έλαβε χώρα κατά τη χρονική περίοδο που ήταν ΥΠΕΘΑ ο Γ. Παπαντωνίου». Επομένως, τέλεσε το αδίκημα της απιστίας, που όμως έχει παραγραφεί…avgi.gr