Δυτική Μακεδονία: Οι βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου με αριθμούς

349.141 είναι οι εγγεγραμμένοι εκλογείς στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που έχουν το δικαίωμα να προσέλθουν για να ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές,  την Κυριακή 21 Μαΐου 2023, από τις 7:00 έως τις 19:00, στα 843 εκλογικά τμήματα, προκειμένου να εκλέξουν τους συνολικά 8 βουλευτές από τους τέσσερις νομούς.

Στην εκλογική περιφέρεια Γρεβενών οι 39.890 εγγεγραμμένοι θα ψηφίσουν σε 126 εκλογικά τμήματα, για να εκλέξουν τον έναν εκπρόσωπο του νομού στη Βουλή, έχοντας να επιλέξουν, μεταξύ 26 κομμάτων και συνολικά 38 υποψηφίων, βάζοντας έναν σταυρό προτίμησης.

Στην εκλογική περιφέρεια Καστοριάς οι 61.783 εγγεγραμμένοι θα ψηφίσουν σε 141 εκλογικά τμήματα, για να εκλέξουν τον έναν εκπρόσωπο του νομού στη Βουλή, έχοντας να επιλέξουν, μεταξύ 24 κομμάτων και συνολικά 42 υποψηφίων, βάζοντας έναν σταυρό προτίμησης.

Στην εκλογική περιφέρεια Κοζάνης οι 160.262 εγγεγραμμένοι θα ψηφίσουν σε 377 εκλογικά τμήματα, για να εκλέξουν τους τέσσερις εκπρόσωπους του νομού στη Βουλή, έχοντας να επιλέξουν, μεταξύ 29 κομμάτων και συνολικά 83 υποψηφίων, βάζοντας έως δύο σταυρούς προτίμησης.

Στην εκλογική περιφέρεια Φλώρινας οι 87.206 εγγεγραμμένοι θα ψηφίσουν σε 199 εκλογικά τμήματα, για να εκλέξουν τους δύο εκπρόσωπους του νομού στη Βουλή, έχοντας να επιλέξουν, μεταξύ 27 κομμάτων και συνολικά 50 υποψηφίων, βάζοντας έναν σταυρούς προτίμησης.

Πηγή