Δυτική Μακεδονία: Συστάσεις για την Αφρικανική σκόνη