Εγγραφή παιδιών στις παιδικές κατασκηνώσεις Σταυρού Δήμου Βόλβης


Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 30-06-2017 στο Τμήμα Πρόνοιας Δήμου Γρεβενών (αρμόδιος υπάλληλος:Κυρ. Λιάκος).

Ο Αντιδήμαρχος

Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος