Εκσυγχρονισμός και επέκταση των εγκαταστάσεων του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας

Με Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής Του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΑΔΑ:ΨΙ5Μ4653Π8-2Γ3) εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για τον εκσυγχρονισμό, την επέκταση των εγκαταστάσεων και τη λειτουργία του υφιστάμενου Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας και των συνοδών αυτού έργων, στα όρη «Βασιλίτσα» και «Μπαλντούμα», του Δήμου Γρεβενών (Τοπική Κοινότητα Σμίξης) της Π.Ε. Γρεβενών στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας και του Δήμου Κόνιτσας (Τοπική Κοινότητα Διστράτου) της Π.Ε. Ιωαννίνων στην Περιφέρεια Ηπείρου, με φορέα λειτουργίας το «ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ».

Ευχαριστούμε θερμά τον υφυπουργό Αθλητισμού & Πολιτισμού κ. Λευτέρη Αυγενάκη για την ουσιαστική του συνεισφορά και παρέμβασή του στην επίλυση του θέματος που ήταν στάσιμο και άλυτο επί σειρά ετών. Ευχαριστούμε επίσης όλους όσους από τη θέση τους με την ενεργό τους συμμετοχή συνέβαλλαν διαχρονικά στην προώθηση και επίτευξη του στόχου μας.Πιο συγκεκριμένα: το έγγραφο που λήφθηκε από το Χιονοδρομικό Κέντρο αναφέρει:Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ εΤην έγκριση των κατωτέρω περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών- η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον εκσυγχρονισμό, την επέκταση και τη λειτουργία του έργου και βαρύνει το φορέα λειτουργίας του καθώς και πάντα κατά νόμο υπόχρεο – για τον εκσυγχρονισμό, την επέκταση των εγκαταστάσεων και τη λειτουργία του υφιστάμενου και στερούμενου περιβαλλοντικής αδειοδότησης Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας και των συνοδών αυτού έργων, στα όρη «Βασιλίτσα» και «Μπαλντούμα», του Δήμου Γρεβενών Δήμο Γρεβενών (Τοπική Κοινότητα Σμίξης) της Π.Ε. Γρεβενών στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας και Δήμου Κόνιτσας (Τοπική Κοινότητα Διστράτου) της Π.Ε. Ιωαννίνων στην Περιφέρεια Ηπείρου, με φορέα λειτουργίας το «ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ».1. Είδος και μέγεθος έργου1.1. Γενικά στοιχείαΤο Eθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας είναι υφιστάμενο και αναγνωρισμένο με τον Νόμο 4276/2014,«Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 155/Β) και ειδικότερα με το άρθρο 19 αυτού, σύμφωνα με το οποίο αναγνωρίζονται ως υφιστάμενα είκοσι τέσσερα (24) χιονοδρομικά κέντρα.Αναπτύσσεται σε έκταση 6.200 στρ., η οποία βρίσκεται στα όρη «Βασιλίτσα» και «Μπαλντούμα». Διοικητικά κατά το μεγαλύτερο τμήμα του ανήκει στον Δήμο Γρεβενών της Π.Ε. Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας (5.236 στρ., περίπου το 85% της συνολική έκτασης) και κατά ένα μικρότερο τμήμα του στον Δήμο Κόνιτσας της Π.Ε. Ιωαννίνων, της Περιφέρειας Ηπείρου (962,22 στρ.,περίπου το 15%ης συνολική έκτασης).Έχει εγκατεστημένους επτά (7) αναβατήρες οι οποίοι εξυπηρετούν τις δεκαοκτώ (18) υφιστάμενες πίστες καταβάσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι δύο πίστες αρχαρίων.Στη βάση του Χιονοδρομικού Κέντρου αλλά και στην κορυφή του υπάρχουν εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των χιονοδρόμων και επισκεπτών. Ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων του Χ.Κ. περιλαμβάνει :• Αποξήλωση, απόσυρση και αντικατάσταση των αναβατήρων «Ελιμεία» και «Φιλίππου», λόγω παλαιότητας. Επισημαίνεται δεν θα γίνουν νέες χαράξεις αλλά θα διατηρηθούν οι υφιστάμενες.• Υλοποίηση μέτρων που αποσκοπούν στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων δομικών εγκαταστάσεων του Ε.Χ.Κ Βασιλίτσας (αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση θερμοπρόσοψης κ.λπ ). • Αντικατάσταση των μέσων θέρμανσης (αντλίες θερμότητας σε αντικατάσταση λέβητα πετρελαίου) στο υφιστάμενο διώροφο κτίσμα με χρήση σαλέ στη θέση «Διάσελο Μπαλντούμη – Βασιλίτσα» και στο υφιστάμενο ισόγειο κτίσμα στη θέση «Λισιόρο», με παράλληλη κάλυψη των αναγκών σε ζεστό νερό.Η επέκταση του Χ.Κ. συνίσταται κυρίως στην εγκατάσταση τριών (3) νέων αναβατήρων , την επέκταση του χώρου στάθμευσης, την εγκατάσταση Συστήματος Τεχνητής Χιόνωσης και Τεχνητής Λίμνης, τη δημιουργία Κέντρου Υποδοχής και Διημέρευσης (Σαλέ), τη δημιουργία Χώρου παροχής υπηρεσιών (Αναψυκτήριο), την εγκατάσταση Αποχετευτικού Δικτύου – σύνδεση των εγκαταστάσεων του Χ.Κ. με το δίκτυο αποχέτευσης της Τοπικής Κοινότητας Σμίξης, τη λήψη Προληπτικών Μέτρα για Αποφυγή Σχηματισμού Χιονοστιβάδων, τη δημιουργία Διαδρομών Ορεινής Ποδηλασίας.Η επέκταση του Χ.Κ. ως προς τη χιονοδρομία συνίσταται στην :• Εγκατάσταση Τετραθέσιου Εναέριου Αποσυμπλεκόμενου Αναβατήρα με Σκέπαστρο, (Κ1), χωρίς δημιουργία νέων πιστών• Εγκατάσταση Τετραθέσιου Εναέριου Αποσυμπλεκόμενου Αναβατήρα με Σκέπαστρο, (Κ5), με δημιουργία δύο (2) νέων πιστών Κ5.1 και Κ5.2• Εγκατάσταση Συρόμενου αναβατήρα, (Σ3), με δημιουργία δύο (2) νέων πιστών S3.1 και S3.2• Διαμόρφωση τεσσάρων (4) νέων πιστών :Κ5.1 μήκους 990 μ. και εμβαδού κατάληψης περίπου 24.750 τ.μ.Κ5.2. μήκους 1.110 μ. και εμβαδού κατάληψης περίπου 27.750 τ.μ.S3.1. και S3.2 μήκους 720 μ. και εμβαδού κατάληψης περίπου 18.000 τ.μ. εκάστη.Η υφιστάμενη ονομαστική δυναμικότητα των αναβατήρων του Χ.Κ. ανέρχεται στα 5.500 άτομα/ώρα. Με την ολοκλήρωση των έργων εκσυγχρονισμού και επέκτασης θα ανέλθει στα 10.200 άτομα/ώρα.Με χρηστή διοίκηση, με την τακτοποίηση των χρόνιων συσσωρευμένων οικονομικών και άλλων προβλημάτων, με σοβαρότητα αλλά και συνέπεια λόγων και έργων η Επιτροπή Διοίκησης του Ε.Χ. Κ. Βασιλίτσας εργάζεται διεξοδικά για να πετύχει τον κοινό μας στόχο, την ανάπτυξη του Χιονοδρομικού μας Κέντρου και τη λειτουργία του.

Για την Επιτροπή Διοίκησης Ο ΠρόεδροςΔημήτρης Ι. Καραγιάννης