Ενδιαφέρον της Περιφέρειας για την Αξιοποίηση των Παραπροϊόντων Αποθείωσης της Μονάδας «Πτολεμαΐδα V»

Το ενδιαφέρον της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την αξιοποίηση των παραπροϊόντων αποθείωσης της μονάδας «Πτολεμαΐδα V» εκδήλωσε με επιστολή του προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. κ. Στάση ο Αντιπεριφερειάρχης Δ.Α.Μ. Γρηγόρης Τσιούμαρης.

Αφορμή του ενδιαφέροντος υπήρξε η αναφορά του υπεύθυνου της νέας μονάδας κ.Ανέστη Κεφαλά σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «η νέα μονάδα διαθέτει σύστημα αποθείωσης καυσαερίων, τα οποία θα βγαίνουν σε μορφή γύψου…».

Στην επιστολή μεταξύ άλλων αναφέρεται:

«Συζητώντας με τους συνεργάτες μας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), πληροφορηθήκαμε για τη λειτουργία εργοστασίων αξιοποίησης του γύψου που παράγεται στις λιγνιτικές μονάδες ευρωπαϊκών περιφερειών, κυρίως για την παραγωγή γυψοσανίδων, τα οποία κατασκευάστηκαν πλησίον των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων, αξιοποιώντας την τέφρα με όρους Βιομηχανικής Συμβίωσης και Κυκλικής Οικονομίας και μάλιστα, με σημαντική συμβολή στην οικονομία και στην ανάπτυξη των περιοχών τους.

Στην κατεύθυνση αυτή, εν όψει της μεταλιγνιτικής περιόδου (που βιώνει ήδη η περιοχή μας) και στην προσπάθειά μας να δρομολογήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες επενδύσεις που θα καλύψουν το έλλειμμα των χαμένων θέσεων εργασίας, σας αποστέλλουμε μια πρώτη διερεύνηση της προοπτικής αξιοποίησης του γύψου που προέρχεται από τα παραπροϊόντα των μονάδων αποθείωσης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση άνθρακα και λιγνίτη και του οποίου η συνηθέστερη εμπορική χρήση εντοπίζεται στην παραγωγή γυψοσανίδων και σχετικών δομικών υλικών.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το όλο εγχείρημα αφορά πρωτίστως τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για το εάν και κατά πόσο θα σας ενδιέφερε η εν λόγω αξιοποίηση,

  • είτε ως επιχείρηση,
  • είτε με την συμμετοχή ενδιαφερόμενων επενδυτών,
  • είτε παραχωρώντας την αξιοποίηση σε ιδιώτες (που μάλιστα, από μία πρώτη ενημέρωση, υπάρχει ήδη ενδιαφέρον).

Σε κάθε περίπτωση είμαστε στη διάθεσή σας για την διερεύνηση εκπόνησης της Μελέτης Σκοπιμότητας, που αναφέρεται στο σημείο 5 του συνημμένου υπομνήματος, καθώς και σε όποια συνεργασία κρίνετε σκόπιμη για την υλοποίηση του φιλόδοξου αυτού έργου.»

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο έγγραφο (pdf)

www.pdm.gov.gr