Επαναξιολογούνται οι διοικήσεις των νοσοκομείων

Η αξιολόγηση και των 111 διοικητών και υποδιοικητών στα νοσοκομεία όλης της χώρας θα αρχίσει από τη νέα χρονιά γράφει ο βηματοδότης.

Ας αρχίσω σήμερα με ένα θέμα που αφορά την καλή λειτουργία των νοσοκομείων και κυρίως των νοσοκομείων αναφοράς καθώς και των νοσοκομείων περιφέρειας. Πρωτίστως, θα πρέπει να ξέρετε ότι την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των νοσοκομείων την έχουν οι διοικητές αυτών, οι αναπληρωτές διοικητές και οι υποδιοικητές. Ε, λοιπόν σας πληροφορώ ότι ορισμένοι απ΄αυτούς, δεν ανταποκρίθηκαν, όπως έπρεπε, στο ρόλο τους και στα καθήκοντά τους  με αποτέλεσμα στα νοσοκομεία που διοικούν να δημιουργούνται προβλήματα.

Τι θα γίνει; Όπως μου είπε ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης από τη νέα χρονιά θα αρχίσει η αξιολόγηση και των 111 διοικητών και υποδιοικητών στα νοσοκομεία όλης της χώρας, ξεκινώντας (κατά πάσα πιθανότητα) από τους διοικητές των νοσοκομείων περιφέρειας.  Απλώς υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με τον νόμο 4633/2019 άρθρο 35 όλοι οι διοικητές, οι αναπληρωτές τους και οι υποδιοικητές υπέγραψαν σύμφωνο αποδοτικότητας.

Δηλαδή υπέγραψαν ότι συμφωνούν να αξιολογηθεί η ικανότητά τους από ειδική επιτροπή… Εκείνο που θέλω να θυμίσω είναι ότι  με τον διορισμό των 111 διοικητών υπήρξαν τότε και δεύτερες σκέψεις. Για παράδειγμα έγιναν αποδεκτές οι παραιτήσεις έξι επιλεγέντων (την πρώτη φορά) και τοποθετήθηκαν νέοι. Ακόμα ανακλήθηκε η εντολή διορισμού άλλων επτά διοικητών και αναπληρωτών διοικητών. Και τούτο παρά τις τότε ανακοινώσεις ότι το 77% των διοικητών είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και διδακτορικών.