Επιστολή στην ΚΕΔΕ με τις θέσεις της ΠΕΔ ΔΜ για την εκλογή δημοτικών & περιφερειακών αρχών

Το Δ.Σ. της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021, συζήτησε αναλυτικά το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Εκλογή Δημοτικών & Περιφερειακών Αρχών». Στη σχετική απόφαση που έλαβε, κατέληξε στην παρακάτω πρόταση:

  1. Η μείωση του ποσοστού των δημοτικών συμβούλων σε καμία περίπτωση να μην ξεπερνά το 15%.
  2. Σε Δήμους που προέρχονται από συνένωση πρώην Δήμων και Δημοτικών Ενοτήτων είτε να παραμείνουν οι εκπρόσωποι αυτών ως έχουν, ή σε περίπτωση  κατάργησής τους,  να αυξηθεί ο αριθμός των συμβούλων ανάλογα με τον αριθμό των πρώην Δήμων και των Δημοτικών Ενοτήτων.
  3. Δεδομένου ότι το πλαφόν εισόδου 3% δεν επηρεάζει την μεγάλη πλειοψηφία των Δήμων, προτείνεται αντ’ αυτού το πλαφόν εισόδου να είναι το εκλογικό μέτρο στο οποίο να προστίθεται ένα ποσοστό της τάξης του 1%.
  4. Δεδομένου ότι η απογραφή του 2021 θα λειτουργήσει προς όφελος των αστικών κέντρων και εις βάρος της υπαίθρου, το πληθυσμιακό ελάχιστο κριτήριο των δημοτικών κοινοτήτων  των 500 κατοίκων σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ισχύσει. Αντ’ αυτού προτείνεται η μείωση του κριτηρίου στον  ελάχιστο πληθυσμό των 200 κατοίκων ή στην χειρότερη περίπτωση στην επαναφορά  του στο προηγούμενο καθεστώς των 300 κατοίκων.
  5. Τα τοπικά συμβούλια των εδρών των Δήμων να παραμείνουν ως έχουν, ενώ παράλληλα η αρμοδιότητες των τοπικών συμβουλίων να αυξηθούν με αντίστοιχη μέριμνα για μείωση της σχετικής γραφειοκρατίας. Επίσης να υπάρχει κατάρτιση ενιαίων παραταξιακών ψηφοδελτίων για όλα τα τοπικά συμβούλια.
  6. Η προθεσμία ολοκλήρωσης προτείνεται να λήγει στις 31 Αυγούστου αντί στις 30 Ιουνίου, δεδομένου ότι σε πολλούς δήμους κατά την καλοκαιρινή περίοδο παρατηρούνται αυξημένες μετακινήσεις σε δήμους της υπαίθρου.
  7. Η ποσόστωση του 40% συμφωνούμε να παραμείνει ως έχει, ενεργοποιώντας όσες περισσότερες ικανές γυναίκες για την εμπλοκή τους στα κοινά.

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτ. Μακεδονίας

 

Γεώργιος Δασταμάνης

Δήμαρχος Γρεβενών