Επιστρέφει στον Δήμο ο Δημοσθένης Κουπτσίδης

Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας που κοινοποιήθηκε στις 23/10/2018 στο Δήμο Γρεβενών και στο Υπουργείο Εσωτερικών, κρίνεται αυτοδίκαιη άρση της επιβληθείσας αργίας του κυρίου Δημοσθένη Κουπτσίδη του Γερβασίου δημοτικού συμβούλου Γρεβενών, η οποία θεωρείται ως ουδέποτε επιβληθείσα κατόπιν της αριθμού 284/2018 απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Δυτικής Μακεδονίας.