«Κούρεμα» και 100 δόσεις για τα χρέη στους δήμους

Ρύθμιση για την εξόφληση κάθε μορφής οφειλών προς δήμους σε έως και 100 δόσεις με απαλλαγή τουλάχιστον 50% από τις προσαυξήσεις περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που είναι κατατεθειμένο προς επεξεργασία στη Βουλή και θα εισαχθεί σύντομα για ψήφιση. Με τη ρύθμιση προβλέπεται έως και πλήρης παραγραφή των προσαυξήσεων οι οποίες έχουν ήδη επιβληθεί, αναλόγως του τρόπου εξόφλησης και χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας. Αναλυτικά:

1. Από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και για διάστημα τεσσάρων μηνών μπορεί κάθε οφειλέτης να ζητά ρύθμιση και να προβαίνει σε εξόφληση.

-Εφάπαξ, οπότε διαγράφονται κατά 100% οι προσαυξήσεις, οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής και τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

-Σε 2 έως 24 δόσεις, οπότε διαγράφεται το 80% των προσαυξήσεων.

-Σε 25 έως 48 δόσεις, με απαλλαγή στο 70%.

-Σε 49 έως 72 δόσεις, οπότε διαγράφεται το 60%.

-Σε 73 έως 100 δόσεις, οπότε διαγράφεται το 50% των προσαυξήσεων.

2. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες, ενώ κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 ευρώ.

3. Η πρώτη δόση καταβάλλεται τρεις εργάσιμες μέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του αντίστοιχου μήνα χωρίς ειδοποίηση του οφειλέτη. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης προκαλεί επιβάρυνσή της με μηνιαία προσαύξηση 5% από την επόμενη μέρα.

4. Εάν ο οφειλέτης σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις, απαλλάσσεται σύμφωνα με το ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί στον αριθμό των δόσεων που τελικά διαμορφώνεται. Εάν, δηλαδή, είχε συμφωνήσει για 60 δόσεις και πήρε απαλλαγή 60% στις προσαυξήσεις, αλλά στην 20ή δόση εξοφλήσει εφάπαξ, θα κερδίσει απαλλαγή 80% και ανάλογη μείωση της συνολικής οφειλής.

5. Εφόσον δεν υπάρχουν άλλες οφειλές που να προκαλούν δέσμευση της φορολογικής του ενημερότητας, ο οφειλέτης μπορεί να λάβει το σχετικό αποδεικτικό και ο δήμος υποχρεούται να δώσει εντολή στη ΔΟΥ μόλις εξοφληθεί:

-Το 5% της ρυθμιζόμενης οφειλής όταν δεν ξεπερνά τα 5.000 ευρώ. Εάν, για παράδειγμα, ρυθμίσει κάποιος οφειλή 2.000 ευρώ, θα αποδεσμεύσει τη φορολογική του ενημερότητα μόλις πληρώσει 100 ευρώ.

-Το 10% εάν η οφειλή είναι μεταξύ 5.001 και 10.000 ευρώ.

-Το 20% εάν η οφειλή είναι πάνω από 10.001 ευρώ.

6.Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη προς δήμους.

Η αναστολή αυτή δεν θα ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί.

Πάντως, είναι δυνατή κατόπιν αίτησης του οφειλέτη η άρση της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων εφόσον εξοφληθεί το 25% της οφειλής που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση. Ποσά που αποδίδονται από επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων πέραν του ανωτέρω ποσοστού δεν επιστρέφονται. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

Με πληροφορίες από την εφημερίδα “‘Εθνος”