Λάμπρος Χατζηζήσης:Η προοπτική επανεκκίνησης του έργου της κατασκευής Αστεροσκοπείου στην περιοχή του Όρλιακα Γρεβενων

Η   προοπτική  επανεκκίνησης  του  έργου  της  κατασκευής  Αστεροσκοπείου  στην  περιοχή  του  Όρλιακα  Γρεβενων

συζητήθηκε  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  στις   4/12/19  μετά  από  εισήγηση  του Αντιπεριφερειάρχη   Γρεβενών   με  το  υπ ΄αριθμ    21  θέμα :

  << Συζήτηση – ενημέρωση για το θέμα του Αστεροσκοπείου του  Όρλιακα.>>.

Από  την  συζήτηση  διαφάνηκε  ότι  μπορούν  να  ξεπεραστούν  τα  προβλήματα  που  επί  πολλών  ετών  σταματούσαν  το  έργο  και  επιτέλους  να  δρομολογηθεί  η  κατασκευή  του  τόσο  σημαντικού  αυτού  έργου  όχι  μόνο  για  το  αναπτυξιακό, επιστημονικό ,πολιτισμικό και  πολιτιστικό   μέλλον  του  νομού  Γρεβενών  αλλά  και  όλης  της   Ελλάδος.

Ως   Περιφερειακός  Σύμβουλος   του  νομού  μας  θέλω  να  ευχαριστήσω  τον κ. Περιφερειάρχη  για  την  διάθεση  του  να  προχωρήσει  γρήγορα  τις    σχετικές  διαδικασίες,  τον  κ.  Αντιπεριφερειάρχη  Γρεβενών  που  έφερε  το  θέμα  προς  συζήτηση  και  όλους  τους  συναδέλφους  Περιφερειακούς  Συμβούλους  που  με  θετική  διάθεση  και  αυτοί  είδαν  την  προοπτική  επανεκκίνησης  του  Αστεροσκοπείου.

ΛΑΜΠΡΟΣ  Ι.  ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΕ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ