Λογαριασμοί ρεύματος: Τέλος στις χρεώσεις προς τρίτους ζητούν οι καταναλωτές

Διαζύγιο των χρεώσεων προς τρίτους από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος ζητούν οι εννέα στους δέκα καταναλωτές επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να εισπράττονται με άλλο τρόπο.

Αυτό προκύπτει από την έρευνα που πραγματοποίησε η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ) με θέμα «Γνωρίζεις τι ξοδεύεις για ηλεκτρικό ρεύμα;».

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές (51,31%) επιβαρύνονται με περισσότερο από το 10% του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος για τις ενεργειακές τους ανάγκες ενώ περιορισμένη είναι η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (13,04%) από τους Έλληνες καταναλωτές την ίδια ώρα που η συντριπτική πλειοψηφία κάνει χρήση των συμβατικών πηγών ενέργειας (πετρέλαιο, λιγνίτης, άνθρακας, φυσικό αέριο).

Από το σύνολο των ερωτώμενων σχεδόν τα ¾ δήλωσαν ότι προκείμενου να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος έχουν προχωρήσει σε μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας εστιάζοντας κυρίως στο φωτισμό με αντικατάσταση λαμπτήρων με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και με ορθότερη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της χρήσης νυχτερινού τιμολογίου, μείωση της χρήσης των ενεργοβόρων συσκευών ή εγκατάσταση έξυπνων μετρητών.

Αναφορικά με την θέρμανση, η έρευνα δείχνει διαφοροποίηση των ευρημάτων ανά γεωγραφική περιοχή. Στην Αττική στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται το ηλεκτρικό ρεύμα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο όπως και στη Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα και Ήπειρο ενώ στη νησιωτική Ελλάδα την τρίτη θέση μετά το ηλεκτρικό ρεύμα και το πετρέλαιο καταλαμβάνει η χρήση του τζακιού και της σόμπας (πετρελαίου η ξυλόσομπας).

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού έχει την πρωτοκαθεδρία στις προτιμήσεις των καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος (85,24%), ωστόσο το 49,6% των ερωτηθέντων αδυνατεί να είναι συνεπές στην έγκαιρη αποπληρωμή των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος ενώ για περίπου το 6% υπήρξε και διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, και το 25,09% έχει κάνει ρύθμιση τον τελευταίο χρόνο.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των καταναλωτών (30,76%) πληρώνει από 101 έως 200 ευρώ το τετράμηνο ενώ το 28,26% πληρώνει από 201 έως 300 ευρώ το τετράμηνο. Ωστόσο στην ερώτηση πόσες κιλοβατώρες καταναλώνουν το ένα τρίτο των καταναλωτών απάντησε ότι δεν γνωρίζει ενώ το 27,92% δήλωσε ότι καταναλώνει 801-1600 kWh.

Αναφορικά με τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΥΚΩ, ΕΤΜΕΑΡ) οι καταναλωτές απαντούν ότι δεν γνωρίζουν τον τρόπο χρέωσης σε ποσοστό 78,21%, ενώ 9 στους δέκα τις θεωρούν καταχρηστικές και ο ένας στους δυο δεν γνωρίζει τι ποσοστό του λογαριασμού που πληρώνει αφορούν τις χρεώσεις αυτές.

Μια από τις παρατηρήσεις της έρευνας είναι ότι όπου διατίθεται φυσικό αέριο φαίνεται από τα ευρήματα της μελέτης ότι το προτιμούν οι καταναλωτές ως μοναδικό μέσο θέρμανσης ενώ σε ότι αφορά στους προμηθευτές, αν και το 81,73% των καταναλωτών το έχουν προσεγγίσει άλλοι προμηθευτές, μόνο οι 150 περιπτώσεις 17,03% καταναλωτών άλλαξαν προμηθευτή, ενώ το 82,52% παραμείνουν στον ίδιο. Ο κύριος λόγος αλλαγής προμηθευτή είναι η καλύτερη τιμή ενώ αυτοί που δεν άλλαξαν προμηθευτή ως επιχείρημα είχαν την «αναξιοπιστία» των εναλλακτικών προμηθευτών (53,37%). Η «διαφάνεια της σύμβαση» και του «λογαριασμού» (84,22%) βρίσκονται στις πρώτες θέσεις των παραγόντων για την αξιολόγηση του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Να σημειωθεί ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα 20 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου 2018 σε τυχαίο δείγμα, μέσω της ιστοσελίδας και στο χώρο της ΕΚΠΟΙΖΩ και συλλέχθηκαν 881 ερωτηματολόγια-απαντήσεις.

insider.gr(