“Μαχητής” – Πρωτοσέλιδο – αριθμός φύλλου 472 (Τρίτη 23/05/2016)