“Μαχητής” – Πρωτοσέλιδο – αριθμός φύλλου 474 (Τρίτη 06/06/2016)