“Μαχητής” – Πρωτοσέλιδο – αριθμός φύλλου 475 (Τρίτη 13/06/2016)