“Μαχητής” – Πρωτοσέλιδο – αριθμός φύλλου 477 (Τρίτη 27/06/2016)