“Μαχητής” – Πρωτοσέλιδο – αριθμός φύλλου 481 (Τρίτη 25/07/2017)