“Μαχητής” – Πρωτοσέλιδο – αριθμός φύλλου 482 (Τρίτη 01/08/2017)