“Μαχητής” – Πρωτοσέλιδο – αριθμός φύλλου 483 (Τρίτη 22/08/2017)