“Μαχητής” – Πρωτοσέλιδο – αριθμός φύλλου 486 (Τρίτη 12/09/2017)