ΜΕ 7,5 ΕΚΑΤ. € ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΣΠΑ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

Το έργο σκοπεύει στην απρόσκοπτη παροχή ύδατος στην πόλη και τους οικισμούς του Δήμου Γρεβενών με την πλήρη αντικατάσταση του Β’ Κλάδου και τη βελτίωση του Α’ κλάδου υδροδότησης.

Η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει την αντικατάσταση κεντρικών δικτύων συνολικού μήκους 63,8 Km (50,1 Β ́ Κλάδος, 13,7 Α ́ κλάδος ), από πλαστικούς σωλήνες HDPE διατομών Φ63 μέχρι Φ350 και από σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, διατομών DN200, DN250 καθώς και την κατασκευή 2 δεξαμενών 250 m3 (μία σε κάθε κλάδο A) επιτυγχάνοντας την αποτροπή σπατάλης του υδάτινου πόρου λόγω βλαβών και διαρροών με ότι αυτό συνεπάγεται τόσο από οικονομικής άποψης αλλά κυρίως από ποιοτικού αποτελέσματος για τους κατοίκους του Δήμου Γρεβενών.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας και την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020 για την ένταξη του έργου, καθώς και την Αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΓ Τζουβάρα Φωτεινή και το προσωπικό της εταιρείας που απασχολήθηκε για την εκπόνηση της σχετικής μελέτης και την υποβολή της πρότασης ενός ακόμη έργου ουσίας που διεκθικήθηκε από τη Δημοτική Αρχή προς όφελος των δημοτών.

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A46%CE%A67%CE%9B%CE%A8-%CE%9F%CE%9A%CE%A6?inline=true