Νέα παράταση για την ενεργοποίηση επιταγών στο voucher 29 – 64. Δείτε την ανακοίνωση με την νέα προθεσμία.

Προκειμένου να διασφαλιστει την όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή των επιτυχόντων ωφελουμένων στη Δράση  «Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών  σε κλάδους αιχμής» voucher, αποφασίζει, δυνάμει του άρθρου 5.2.3, την παράταση της προθεσμίας ενεργοποίησης των επιταγώντων ωφελουμένων από την  23/6/2017 έως και την 03/07/2017  και ώρα 11.59μ.μ.