Νέα προκήρυξη ΔΕΗ: Δεκάδες προσλήψεις χωρίς πτυχίο στη Δυτική Μακεδονία

Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού εργατών.

Οι προσλήψεις σύμφωνα με το proson, θα υλοποιηθούν με σύμβαση εργασίαςορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των ορυχείων και κλάδων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Οι θέσεις εργασίας στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

  • Εργάτες – Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (30 θέσεις)

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις καλούνται να υποβάλλουν την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • ΔΕΗ Α.Ε. / Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, 23ο χιλ. Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, Τ.Θ. 21, Τ.Κ. 502 00 – Πτολεμαΐδα, υπόψη των αρμόδιων υπαλλήλων κας Σεβεντεκίδου Βαλασίας (τηλέφωνο επικοινωνίας 24630 52275) και κας Παλόγλου Μαρίας (τηλέφωνο επικοινωνίας 24630 52251).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου, μέχρι και την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων, στον ακόλουθο ενεργό σύνδεσμο, ΕΔΩ.

proson.gr