Νέο Δ.Σ. στην ΕΛΜΕ Γρεβενών

Το νέο Δ.Σ. Της ΕΛΜΕ Γρεβενών μετά τη συγκρότησή του σε σώμα στις 18/04/2019.

Πρόεδρος: Ευάγγελος Σιούμπουρας 

Αντιπρόεδρος:  Ευθύμιος Πολύζος

Γεν. Γραμματέας: Αναστασία Παπαναούμ 

Ταμίας: Άννα Ζαγκλέ 

Μέλος: Δέσποινα Μίχου