Ο δήμαρχος Δεσκάτης Δημήτρης Καραστέργιος συνεχίζει το έργο του

Ξεκίνησε η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης Δεσκάτης και η τοποθέτηση συστημάτων τηλε ελέγχου και τηλεχειρισμού.Τα έργα αυτά εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και είναι προϋπολογισμού περίπου 2.500.000€. Το χρόνιο πρόβλημα Με τις συχνές βλάβες του δικτύου ύδρευσης Δεσκάτης λύνεται πλέον οριστικά .
Το έργο αυτό θα συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του δικτύου υδρευσης ,στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, στην υγεία με την εξασφάλιση καθαρού νερού ,στην εξοικονόμηση ενέργειας και την βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης.

Με μεράκι ,μεθοδικότητα ,προγραμματισμό και αποτελεσματικότητα, o δήμαρχος Δεσκάτης Δημήτρης Καραστέργιος συνεχίζει το έργο του.