Ο “χάρτης” της διαφθοράς στο Δημόσιο

Περίπου 120 υποθέσεις που αφορούν σε θέματα διαφθοράς ή αδιαφάνειας στο δημόσιο και έχουν ήδη πάρει το δρόμο της Δικαιοσύνης, απασχόλησαν το 2017 τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης σε επίπεδο Δυτικής Μακεδον’ίας!

Πρόκειται για υποθέσεις στις οποίες είτε έχουν ασκηθεί ήδη διώξεις είτε υπάρχουν παραπεμπτικά βουλεύματα είτε, ακόμα, έχουν εκδοθεί καταδικαστικές αποφάσεις.

Από τις 122 υποθέσεις του νησιού, στην εισαγγελία Γρεβενών αφορούσαν μόλις οι 3, στην εισαγγελία Κοζάνης 67, Καστοριάς 40 και Φλώρινας 12. Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στην ετήσια έκθεση που συνέταξε η Γενική Επιθεωρήτρια, Μαρία Παπασπύρου και αναρτήθηκαν στη σελίδα της υπηρεσίας και παραδόθηκαν στο πρόεδρο της Βουλής.

Σε πανελλαδικό επίπεδο η γεωγραφική κατανομή των υποθέσεων παραμένει σχεδόν ίδια, με την Περιφέρεια Αττικής να προηγείται κατά πολύ των υπολοίπων γεωγραφικών περιοχών λόγω της συγκέντρωση της διοικητικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας και των άλλων αστικών κέντρων.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καταγράφει το μικρότερο ποσοστό, μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας με 1,6% Μια πιο σύνθετη αναγωγή των υποθέσεων που ελέγχθηκαν ανά περιοχή 100.000 κατοίκων, φέρνει στην πρώτη και δεύτερη θέση τις γεωγραφικές περιφέρειες των Ιονίων Νήσων και του Νοτίου Αιγαίου αντιστοίχως, καθώς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην Έκθεση « με πιθανή αιτιολογία την διαπλοκή ιδιωτικού μ δημόσιο τομέα εξαιτίας του οικονομικού ενδιαφέροντος που προκύπτει από την αυξημένη τουριστική κίνηση. Σε αυτή τη περίπτωση το ποσοστό στη Δυτική Μακεδονία τριπλασιάζεται σχεδόν (4,3%), ωστόσο παραμένει στις τελευταίες θέσεις καθώς μικρότερο ποσοστό καταγράφει μόνο η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Γενικότερα συμπεράσματα πέντε είναι τα κομβικά σημεία του “χάρτη” των καταγγελιών για φαινόμενα διαφθοράς στο Δημόσιο, όπως αυτά καταδεικνύονται στην ετήσια έκθεση της Γενικής Επιθεωρήτριας της Δημόσιας Διοίκησης, Μαρίας Παπασπύρου.

1.Οι καταγγελίες αφορούν κατά πλειοψηφία  ζητήματα  “οικονομικής διαχείρισης”.

2. Τα πεδία στα οποία αυτές, κυρίως, εντοπίζονται είναι οι εποπτευόμενοι από το δημόσιο ιδιωτικοί φορείς, οι δήμοι, αλλά και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί.

3. Οι αναλογικά περισσότερες υποθέσεις αφορούν τις περιφέρειες των Ιονίων Νήσων και του Νοτίου Αιγαίου.

4. Μάλιστα, οι καταγγελίες εντοπίζονται σε παραβάσεις του “Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας”. 5. Μία στις πέντε υποθέσεις διαφθοράς παραπέμφθηκαν σε εξειδικευμένο σώμα ή υπηρεσία.  Όπως αναφέρεται στην εν λόγω έκθεση, η Γενική Επιθεωρήτρια της Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) προχώρησε στον έλεγχο 1.123 υποθέσεων μετά από τη διερεύνηση ενός υπερδεκαπλάσιου αριθμού καταγγελιών, επώνυμων και ανώνυμων, εκθέσεων – πορισμάτων ελέγχου ή εγγράφων άλλων Υπηρεσιών που τέθηκαν υπόψη της, καθώς και δημοσιευμάτων των ΜΜΕ.  Αξιολογήθηκε από την ΓΕΔΔ και ελέγχθηκε περαιτέρω το 42,7% των  επώνυμων καταγγελιών και το 34,7% των εκθέσεων ελέγχου άλλων Σωμάτων και Υπηρεσιών (34,7%).

Οι ανώνυμες καταγγελίες ελέγχθηκαν σε ποσοστό 15,6%. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Επιθεώρησης της Δημόσιας Διοίκησης:  – Οι υποθέσεις οικονομικής διαχείρισης αποτελούν τη βασική κατηγορία των  ελέγχων που πραγματοποιούνται κάθε έτος. Αξίζει, όμως, να σημειωθεί πως πέρσι παρατηρήθηκε μια αύξηση των ελεγκτικών υποθέσεων που αφορούν Ασφαλιστικά Ταμεία, γεγονός που θα μπορούσε να εξηγηθεί από νομοθετικές αλλαγές που οι Υπηρεσίες κλήθηκαν να εφαρμόσουν.

– Οι εποπτευόμενοι ιδιωτικοί φορείς απασχόλησαν τη Γενική Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης  σε ποσοστό 33,2%.  Αυτό  πιθανώς οφείλεται στην ανάγκη επαρκούς εποπτείας των εν λόγω φορέων από τις εντεταλμένες προς τούτο δημόσιες υπηρεσίες. Στη δεύτερη θέση παραμένουν οι Δήμοι με ποσοστό 22,9%  στο σύνολο των ελεγκτικών υποθέσεων .

– Οι  περισσότερες καταγγελίες αφορούσαν στην πλειοψηφία τους κατ’ αρχήν παραβιάσεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (66,6%). – Η  μέτρηση των υποθέσεων κατά στάδιο εξέλιξης δείχνει ότι το 24,6% των υποθέσεων παραπέμφθηκαν για έλεγχο σε εξειδικευμένο Σώμα ή Υπηρεσία ενώ για το 14,24% εκδόθηκε από τη ΓΕΔΔ εντολή ελέγχου.

ΕΚΘΕΣΗ