Προκήρυξη διαγωνισμού αφίσας και λογότυπου για τη 14η Μανιταρογιορτή στα Γρεβενά

  •  Αφίσας για τη 14η Γιορτή Μανιταριού
  • Λογότυπου για κάθε γιορτή Μανιταριού (πανελλήνια ή άλλη) που θα γίνεται στα Γρεβενά.

Επειδή η γιορτή στηρίζεται κυρίως στον εθελοντισμό, δεν προβλέπεται αμοιβή για το νικητή της κάθε κατηγορίας, πέραν ενός αναμνηστικού επαίνου.

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να στείλουν την πρόταση ή τις προτάσεις τους (σε περίπτωση που ασχοληθούν και με την αφίσα και με το λογότυπο) μέχρι τις 31 Μαΐου 2017 με e-mail στο

lakistsabazis@yahoo.gr