“Πρωϊνή Γρεβενών” – Πρωτοσέλιδο – αριθμός φύλλου 6796(Τετάρτη 31/05/2016)