“Πρωϊνή Γρεβενών” – Πρωτοσέλιδο – αριθμός φύλλου 6800(Τετάρτη 07/06/2016)