“Πρωϊνή Γρεβενών” – Πρωτοσέλιδο – αριθμός φύλλου 6801(Πέμπτη 08/06/2016)