“Πρωϊνή Γρεβενών” – Πρωτοσέλιδο – αριθμός φύλλου 6802(Παρασκευή 09/06/2016)