“Πρωϊνή Γρεβενών” – Πρωτοσέλιδο – αριθμός φύλλου 6804(Τρίτη 13/06/2016)