“Πρωϊνή Γρεβενών” – Πρωτοσέλιδο – αριθμός φύλλου 6812(Παρασκευή 23/06/2016)