“Πρωϊνή Γρεβενών” – Πρωτοσέλιδο – αριθμός φύλλου 6817(Παρασκευή 30/06/2016)