“Πρωϊνή Γρεβενών” – Πρωτοσέλιδο – αριθμός φύλλου 6821(Πέμπτη 06/07/2016)