“Πρωϊνή Γρεβενών” – Πρωτοσέλιδο – αριθμός φύλλου 6830(Τετάρτη 19/07/2017)