“Πρωϊνή Γρεβενών” – Πρωτοσέλιδο – αριθμός φύλλου 6831(Πέμπτη 20/07/2017)