“Πρωϊνή Γρεβενών” – Πρωτοσέλιδο – αριθμός φύλλου 6846(Πέμπτη 24/08/2017)