“Πρωϊνή Γρεβενών” – Πρωτοσέλιδο – αριθμός φύλλου 6850(Τετάρτη 30/08/2017)